Electric Control System

Teknologi for fremtidens automatisering

Totalleverandør

Totalleverandør

Fra idé til ferdig anlegg

Vi leverer systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.

Verdien av automatisering

Konkurransedyktig og lønnsom virksomhet.

Integrasjon og samspill mellom tekniske systemer.

Effektive, digitale verktøy som gir forutsigbarhet.

Noen industrier du finner oss i

Digitalisering, datalagring og analyse

Fra analog til digital - ECS har vært med på hele veien.
Verdien av data har aldri vært større.

Prosesstyring Industri

ECS Automation skreddersyr løsninger for styring av alle slags prosesser,
og vi er stolte av å ha dette som en del av vår kjernevirksomhet.

Havbruk - Næringsmiddel

Automatisering har gjort sitt inntog i havbruksindustrien,
og mulighetene har aldri vært flere for å øke lønnsomheten.

Energi- og Miljø

Det grønne skiftet står for fullt og behovet for bærekraftige løsninger øker.

Vann- og Avløp

Fra store interkommunale aktører til et avsidesliggende pumpehus i en kommune, ECS løser dine vann- og avløpsbehov.

Service og Vedlikehold

Vi tilbyr tett oppfølgning av leverte løsninger, i tillegg til vedlikehold og oppgradering av eldre anlegg.
ECS har grundig erfaring med denne typen arbeid, som har stått sentralt siden oppstarten i 1999.

Bilder fra ECS

Skroll til toppen