Slide background

VÅR LOKALITET

Nøkkeltall:

Ansatte : 30 ansatte:

Omsetning: 65 mil. pr. år.

Eksport: 35% av omsetning.

Positivt resultat hvert år siden oppstarten på nittitallet.

-

Teknologibedrift med 7 for skjellige faggrupper.

• Ingeniør. (Programmering og utvikling av software og database servere)

• Prosjekt ing. (Lede større prosjekter.)

• Ingeniør (Programmering av PLS og operatørterminaler)

• Tekniker (Programmering av PLS, frekv. omf. + IT anlegg)

• Elektriker. (El Montering / Supervisor for installasjon av anlegg i Europa)

• Tavlemontør. (Bygging av styre- og automatik- tavler ink. FAT-test på labb.)