DOKUMENTASJON. NØKKELEN
TIL ET GODT SLUTTPRODUKT.

ECS SETTER INN STORE RESSURSER FOR Å FÅ DETTE TIL GJENNOM FØLGENDE TILTAK:

 • Flere personer i organisasjonen er engasjert og ansvarlig for dette
 • Kvalitetsikring av all sluttdokumentasjon
 • Utstrakt bruk av maler ved prosjektering og programmering.
 • Gode rutiner for lagring på server
 • Prosjektstyring og tidsplanlegging ved hjelp av PC

Vi utfører følgende:

 • PI&D skjemaer
 • Flytskjema
 • Sekvensskjema
 • Kortsluttningsberegninger
 • I/O-lister
 • Elektriske koblingsskjema
 • Kabellister
 • Materiallister
 • Rekeklemmetabeller
 • CE Merking

INDUSTRIVEGEN 2, POSTBOKS 508, N-4349 BRYNE, NORWAY, TLF: +47 51 77 09 70, VAKT TLF: +47 982 13 491 (24H), FIRMAPOST: ECS@ECS.AS , ORG.NO: 981 210 395, PERSONVERN OG COOKIES REGLER