DOKUMENTASJON. NØKKELEN
TIL ET GODT SLUTTPRODUKT.

ECS SETTER INN STORE RESSURSER FOR Å FÅ DETTE TIL
GJENNOM FØLGENDE TILTAK:

 • Flere personer i organisasjonen er engasjert og ansvarlig for dette
 • Kvalitetsikring av all sluttdokumentasjon
 • Utstrakt bruk av maler ved prosjektering og programmering.
 • Gode rutiner for lagring på server
 • Prosjektstyring og tidsplanlegging ved hjelp av PC

      Vi utfører følgende:

 • PI&D skjemaer
 • Flytskjema
 • Sekvensskjema
 • Kortsluttningsberegninger
 • I/O-lister
 • Elektriske koblingsskjema
 • Kabellister
 • Materiallister
 • Rekeklemmetabeller
 • CE Merking