Slide background

MER ENERGI. BILLIGERE
OG ENDA MER STABILT.

VI HAR GJORT NORSK KRAFTPRODUKSJON SMARTERE.

Vi har levert komplette kontrollsystemer
for nybygging, oppgradering, drift og
vedlikehold av kraftverk i 25 år.
Det begynner å bli en god del anlegg av
det etterhvert, av stort og smått. I all
hovedsak har leveransene bestått av
overordnede PC-baserte SD systemer
og PLS kontrollanlegg. Fra idé til ferdig
anlegg, for å si det sånn. Når det er sagt,
så har vi også spesialisert oss på oppgradering av eldre kraftverk. Mer energi.

Billigere og mer stabil drift. Det er det det
handler om.
OVERVÅKING OG DRIFT FRA
ECS DRIFTSSENTRAL.
ECS har utviklet egen driftssentral.
Herfra overvåker og drifter vi små og
store kraftstasjoner over hele landet.
Fra denne sentralen kan de ulike aktørene
også hente inn energi- og produksjonsdata fra kraftanlegg i både Norge

og ellers i verden. Sammen med løsning,
leverer ECS egenutviklet software for drift
og vedlikehold. I denne pakken inngår
også et fjernkontrollsystem som inkluderer alle aktuelle kommunikasjonsløsninger
mot diverse PLS systemer, vern og utstyr
for kontinuerlig oppgradering og videreutvikling av kontrollanlegget.