Slide background

JAVISST GÅR DET AN Å
PROGRAMMERE VIRKSOMHETEN
DIN TIL Å GÅ PÅ SKINNER.

Å AUTOMATISERE ER EGENTLIG ET ANNET ORD FOR
Å GJØRE TING SMARTERE OG MER RASJONELT.

Moderne industriell virksomhet er uløselig knyttet til automatisering. Skal du henge med i dag, kommer du ikke utenom. Markedstilpasning, arbeidsmiljø, effektivi-tet, lønnsomhet og økt konkurransekraft er vesentlige faktorer. Mer på kortere tid er fellesnevneren. Dessuten, og et like vesentlig poeng, er at kvaliteten på det du leverer blir bedre. Alt henger sammen med alt.

Vi utvikler industrielle IT-systemer som kan tilpasses alle former for produksjon. Systemer som får samtlige produksjons-linjer til å virke sammen som en enhet, in-klusive verktøy for sanntidsovervåking og styring. Til og med forretningssystemet knyttes opp mot systemet gjennom et felles grensesnitt. Du har hele kontrollen med andre ord. Helt fra produksjonsplan-leggingen starter, gjennom prosessope-

rasjoner, administrasjon og salgsavdeling, helt fram til det er levert kunde. Samtidig gir det deg tilgang til full sporbarhet bakover i tid, ned til minste detalj. Alt går på skinner.

Våre IT-ingeniører har høy kompetan-se innen MES og OEE, og benytter utviklingsmiljøer som Wonderware IAS, MS SQL server mm. Så vet du det også.